Dental

Senior assistans-försäkring
– en engångsbetalning

Denna nya liv- och vårdförsäkring är avsedd för äldre personer som vill garantera trygghet för sig och sin familj garanterad av det erfarna specialistföretaget Santalucia. Genom en enda inbetalning fås tryggheten av att ha ett komplett försäkringsskydd i händelse av dödsfall. Försäkringen täcker begravningstjänster samt närståendes resekostnader och hemassistans för familjen.

Vi hjälper dig på svenska. Vi finns på Costa del Sol – Fuengirola, Marbella, Estepona.

Senior Assistans-försäkring – liv- och vårdförsäkring


  VAD DEN TÄCKER

  DÖDSFALL

 • Begravningstjänst (Begravning eller kremering)
 • Nationell och internationell transport
 • RÄTTSLIG HJÄLP I HÄNDELSE AV

 • Anskaffning av dokumentation.
 • Utomrättslig rådgivning.
 • Förvaltningsförklaring av arvingar, acceptans eller avstående av arv och registrering i fastighetsregister.
 • Dokumentation för pensionsansökningar.
 • NÄRSTÅENDE

 • Tansport och uppehälle vid dödsfall.
 • Hemassistans för familjen.
 • BEVILJANDE AV TESTAMENTE GENOM NOTARIUS PUBLICUS

 • Nödvändigt i Spanien för att upprätta nytt, eller göra ändringar i befintligt, testamente.
 • Görs bara en gång.
 • Återbetalning av kostnader för notarius publicus (mot uppvisande av faktura).
 • Lägsta ålder vid tecknande: 65 år
 • Högsta ålder vid tecknande: Ingen övre åldersgräns.
 • En enda betalning: Premien baseras på den försäkrades ålder vid tidpunkten för tecknandet samt begravningskostnader där den försäkrade är bosatt.

  En person som vid 78 års ålder tecknar en tjånst med primårkapital på € 3.000 gör en engångsbetalning på €4.399,42 inklusive skatter.Från 0 till 17 år
  Du får Vårdgaranti för de små, som garanterar dina barns välfärd

* Denna försäkring erbjuds i 50 % samförsäkring mellan Santalucía och Sanitas, där Santalucía ansvarar för administrationen av försäkringen. Allmänna och särskilda försäkringsvillkor, inklusive begränsningar, gäller.