Dental

iplus Familjeassistans
– en omfattande försäkring anpassad för din familj och din budget

Inkludera familjetrygghet i din försäkring. Den messt omfattande försäkringen, bäst anpassad till din familj och din budget, garanterad av det erfarna specialistföretaget Santalucia. Vi hjälper dig på svenska. Vi finns på Costa del Sol – Fuengirola, Marbella, Estepona.  DÖDSFALL
  Begravningsservice anpassad till varje enskild försäkringstagare, baserad på lokala seder och traditioner.

 • Rättslig hjälp i händelse av dödsfall eller invaliditet.
 • Barnomsorg för barn under sju år.
 • Psykologvård.
 • Nationell och internationell transport: nödvändiga arrangemang och kostnadstäckning för hemtransport vid dödsfall var som helst i världen, samt service åt dina medresande.

  För oväntade händelser:
  Omfattande rättsligt skydd av din familj för hantering a juridiska frågor.

 • För dina resor
  Med garantin Reseassistans kommer du och din familj att känna er som hemma.
  Kostnader för sjukhusvistelse och/eller akut behandling vid olycksfall eller sjukdom utomlands.
  Medföljande personers kostnader.
  Administrativa ärenden.
  Kostnader som uppkommer vid incident gällande bagage och transporter.
  Annan täckning.
 • För utlänningar med hemtvist i Spanien
  Om du är utlänning och bor i Spanien (minst tre månader), har du med detta valfria skydd möjlighet att vid dödsfall bli transporterad till det land du väljer, med en medföljande familjemedlem.

  Garantier som ändras beroende på den försäkrades ålderFrån 0 till 17 år
  Du får Vårdgaranti för de små, som garanterar dina barns välfärd

 • Från 17 till 65 år
  Olycksfallsgaranti:
  € 12.000 ekonomisk ersättning vid dödsfall orsakad av olycksfall.
  € 24.000 ekonomisk ersättning vid dödsfall orsakad av trafikolycka.
  Ekonomisk ersättning vid invaliditet orsakad av olycksfall.
 • Äldre än 65 år
  Äldreomsorg som ger dig trygghet i vetskap om att du erbjuds den mest omfattande servicen:
  Omfattande geriatrisk bedömning
  Teleassistans
  Inspektion av hemmet, kontakt med hantverkare och städtjänster
  Annan täckning
 • För utlänningar med hemvist i Spanien
 • Om du är utlänning och bor i Spanien (minst tre månader), har du med detta valfria skydd möjlighet att vid dödsfall bli transporterad till det land du väljer, med en medföljande familjemedlem.

INNEHÅLL I BEGRAVNINGSFÖRSÄKRING Innehållet i begravningsförsäkringen som det beskrivs nedan gäller då dödsfall och begravning görs på den ort som anges i försäkringen. Det är med utgångspunkt från det som premiebeloppet för Begravningsförsäkringen har beräknats.

Beskrivning av tjänsten i Marbella
• Kista * Dödsfallsintyg
• Begravningsbil * Alla praktiska arrangemang som krävs för att utföra den beskrivna tjänsten. • Hygieniskt lakan
• Väckrum
• Kapell OBS!: Om det är de anhörigas önskan att den avlidne kremeras i stället för att begravas såsom beskrivs ovan, kommer detta ske utan kostnad.
• Catering
• Två blomsterkransar och ett blomsterarrangemang
• Gudstjänst
• Ekumeniskt rum
• Minigravsten för nisch
• Tillfällig nisch under fem år
• Gravsten för nisch med gravyr

Om den försäkrades dödsfall inträffar på en annan plats än bostadsorten, eller – efter de anhörigas uttryckliga begäran – begravning görs på annan plats än bostadsorten kommer den ovan beskrivna tjänsten att anpassas till de seder och bruk som gäller vid platsen för dödsfallet och/eller begravningen.

KREMERING: Om den avlidnes anhöriga önskar kremering i stället för gravsättning som beskrivet ovan kommer det att ske utan kostnad genom att delar av tjänsten anpassas så att allt faller inom ramen för det försäkringen täcker.